loadding

SUPRUST 40A

Suprust series là Dầu xử lý bề mặt, chống gỉ sét kim loại với chất lượng phụ trội. Áp dụng : Chống gỉ sét cho các chi tiết gia công cơ khí, và các chi tiết ống thép.. Thời gian chống gỉ sét >180...

Xem thêm

RUSTMAX - Dầu Chống Gỉ Sét

Rustmax series là Dầu xử lý bề mặt, chống gỉ sét kim loại với chất lượng phụ trội. Áp dụng : Chống gỉ sét cho các chi tiết gia công cơ khí, và các chi tiết ống thép.. Thời gian chống gỉ sét >180...

Xem thêm

Facebook chat